Algemeen

privacy & cookiebeleid

Privacy & Cookiebeleid


Beide Benen op de Grond Beide Benen op de Grond, gevestigd aan Juttestraat 5
7848 CJ Schoonoord, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.beidebenenopdegrond.nl Juttestraat 5 

7848 CJ Schoonoord 06-5513 5776

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Beide Benen op de Grond verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Beide Benen op de Grond verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Beide Benen op de Grond neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Beide Benen op de Grond) tussen zit. Beide Benen op de Grond gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

CMS systeem

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Beide Benen op de Grond bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > 30 dagen
Personalia > 30 dagen 
Adres > 30 dagen
Backup > 60 dagen

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Beide Benen op de Grond verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Beide Benen op de Grond gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Beide Benen op de Grond gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Beide Benen op de Grond en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Beide Benen op de Grond wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Beide Benen op de Grond neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via

Advies voor (startende) Ondernemers

Kennismakingsdag Een kijkje in je Ziel

ERVARINGEN KLANTEN BEIDE BENEN OP DE GROND

Energetische Jaartraining

"De jaartraining heeft me laten ervaren dat ik deel uit maak van een groter geheel. Dat ik mijn plaats in mag nemen en mag gaan staan voor wat ik hier kom doen. Ik heb geleerd dat mijn intuïtie hierbij leidend is. Door de jaartraining weet ik nu dat er een heleboel hulpbronnen beschikbaar zijn en dat ik het niet allemaal alleen hoef te doen. Ik heb aan den lijve mogen ondervinden hoe krachtig en zuiver Marjan werkt. Met haar wijsheid, inzichten en humor nam ze me mee op een prachtige reis die ik niet had willen missen."  Marloes

"Ik volg de jaartraining energetisch werken en dit is een heel bijzondere ervaring. Marjan kan heel boeiend vertellen en neemt je mee aan haar hand. Je komt tot bloei onder haar begeleiding. Daarnaast is er een stukje "nazorg", maar ook tussendoor: als je ergens tegen aan loopt mag je haar altijd mailen, bellen of appen. Ik had dit niet willen missen. Marjan bedankt!" Marga

"Momenteel volgt ik een HBO studie voor natuurtherapeut en de jaartraining bij Marian. 
De energetische groei die ik nu doormaakt met beide opleidingen vullen elkaar heel goed aan.
De jaartraining geeft mij meer verdieping samen met mijn Gidsen, Engelen en de kosmos. Deze verdieping maakt van mij een unieke therapeut die met beide benen op de grond staat." Karen
 
Soul Quest
 

Angelique: Op het moment dat je je aanmeldt voor de quest start de quest zoals Marjan zegt, ik denk zelf al eerder, gewoon omdat deze energetisch is ingezet en pas in mijn weten komt zodra zich iets meldt. En zo startte bij mij de quest, ik wist dat ik hem "moest" doen, maar niet waarom en jeempie wat spannend!

Hoe fijn dat ik vanaf dit moment al met Marjan hierover kon spreken. Vooraf aan de quest start de nachtwandeling en hoe speciaal is deze en wat gebeurde er al veel bij mij. Onder de bezielende begeleiding van Marjan zijn we het bos in gegaan met een groep ieder op zich en heb ik  een aantal vraagstukken uitgewerkt met alle verrassingen van dien. Ons gezamenlijke thema kwam van een richting die ik van te voren niet kon bedenken en wat heb ik gehuild en wat was ik niet meer alleen. De quest zelf ook heel speciaal en hoe veilig heb ik mij mogen wanen bij Marjan en wat heb ik ontzettend veel kunnen uitwerken. Ik ben vrij, mag het leven vieren en ben terug bij wie ik van nature ben, een prachtige start voor iets nieuws, dank je wel Marjan voor je zijn, je veiligheid en het bij elkaar brengen van prachtige medequesters. En weet dat Marjan je pas laat gaan als het echt duidelijk is als dat waarvoor je komt klaar is voor dat moment.
 

Marijke: De nachtwandeling leverde mij op om van strijdbaarheid naar zacht te kunnen gaan. De quest mocht ik Blanco instappen, getransformeerd als de koningin van mijn eigen rijk kwam ik eruit.   

Els: De nachrwandeling was magisch....vol verbinding wordt er een opening gecreëerd om stappen te gaan zetten op je pad. Hierna volgde mijn quest, hier ben ik geen stappen gaan zetten op mijn pad maar heb ik mijn zevenmijlslaarzen aangetrokken!                    

 

Coaching

"Je bent de afgelopen tijd een hele steun geweest en ik heb allerlei handvatten mogen ontvangen. Ik ben je daarvoor erg dankbaar. Ik sta weer sterk en dat breidt zich steeds meer uit." Bea

"Marjan is een krachtige en no-nonsense vrouw. Hier kom je niet voor een mooi praatje maar wordt je stevig opgepakt en krijg je inzicht in waar je ZELF meer aandacht en kracht kan inzetten in je leven." Anita

"Ik heb een coachingstraject bij Marjan gevolgd op basis van de 5- Elementen. Ze is begonnen met mijn privé als basis om vervolgens door te gaan naar mijn werk als omgeving. Mijn insteek was om in een veranderende (werk)omgeving in beweging te blijven en daarin een energieke bijdrage te blijven leveren in plaats van stil te komen staan. Ik ken Marjan al wat jaartjes en wist dat zij mij hier mee kon helpen.

Marjan straalt warmte uit en is erg betrokken en enthousiast. Door haar enthousiasme motiveert ze mij om aan de slag te gaan. En kom je er even niet uit ook niet erg dan is ze er voor je. Wat ik fijn vind is dat ze mij als eerste inzicht gaf in de mooie kwaliteiten en talenten die ik bezit. Wie wordt daar nu niet blij van. Ze zet je in je eigen kracht. En vanuit mijn eigen kracht kon ik dan ook met volle energie aan de slag. Ze heeft mij bekend gemaakt met de 5 Elementen Water, Hout, Vuur, Aarde en Metaal en hoe fijn het zou zijn oom de stroming van de 5 Elementen vloeiend te laten lopen. "Helaas" beschik ik niet over alle 5 Elementen dus ging ik met haar hulp aan de slag met de ontbrekende elementen. Het coachingstraject heeft mij nieuwe inzichten opgeleverd. Marjan heeft me geleerd hoe ik aandacht kan geven aan de ontbrekende elementen om alle 5 Elementen meer in verbindingen te brengen. Dank Marjan voor deze verdiepende coachingsessies.

Binnenkort ga ik starten met  "Een jaar groeien in de Ziel' bij Beide benen op de grond. Ik heb er nu al zin in." Ineke

 

Systemische Zielengroei

"Ik volg de training Systemische Zielengroei bij Marjan, ze is iemand die met beide benen op de grond staat, duidelijk, eerlijk, betrokken en zonder poespas. Het is hard werken in de training maar je kunt altijd op Marjan terugvallen. Ik vind het een enorm cadeau voor mijzelf om aan deze training te mogen meedoen." Ciska

"Tijdens de jaartraining systemisch werken op de Ziel, ervaar ik Marjan als een zeer bevlogen, betrokken en bezielde coach. Ze voelt feilloos aan wat er gezien, gevoeld en ervaren mag worden waardoor er een veilige bedding ontstaat voor diepgaande processen. Ze durft je te confronteren en reikt en raakt precies datgene aan waardoor je aangemoedigd wordt volledig jouw eigen proces in te stappen. Met altijd daar weer die volledige onverdeelde persoonlijke aandacht die onontbeerlijk is!" Daniëlla

"Systemisch zielengroei laat zich door mij niet vangen in een mooi verhaal, daarom de volgende woorden; mooi, grensverleggend, verdieping, veiligheid, zeer goede begeleiding, eerlijk, helderheid, dankbaar." Stephanie

 

Wandelen met Natuurwezens en Spirits

"Bij de dagen "wandelen met de natuurwezens" word ik geholpen bij het herkennen en loslaten van beperkende gedachten. Van oud en recent 'zeer '. De natuur spiegelt: een ontwortelde boom maakt me bewust dat ik letterlijk los van mijn wortels ben gekomen. Dat geeft ruimte voor een nieuw begin. Bij het doorlopen van de stappen is de coaching helder en duidelijk. Daardoor is het minder eng. Integreren van hoofd en hart. Kleine groepen we komen allemaal aan bod en van de ervaringen van de anderen leer ik ook." Erika

"Marjan heeft met haar humor en haar eerlijke antwoorden, mij kennis doen maken met de natuur, de natuur spiegelt mij en laat zien wat er in mij leeft, zo simpel dat je het over het hoofd ziet, alle antwoorden krijg je. Marjan laat je zien hoe je dit kan lezen en kunt begrijpen. Heel helder en heel natuurlijk, soms confronterend, maar met een flinke dosis humor." Sylvia 

"Lieve Marjan. Ik wil je even vertellen dat ik zo blij ben met de cursus natuurwezens en eindelijk mijzelf serieus neem. Daarmee komt het contact met de natuur weer terug en kan ik het beschrijven zoals ik het voelde. zo dankbaar ben ik. Dankjewel!"

 

Jaaranalyse vanuit de Engelen, Natuurwezens en de 5 Elementen

"Lieve Marjan, wauw.... dank je wel!! Ik wil je al een paar dagen een bericht sturen maar er komt allen maar WAUWWW uit mijn mond! Echt ongelofelijk! Zo bijzonder hoe alles klopt! Hoe ik ben, waar ik ben, waar ik mee bezig ben enz... Het is ook zo duidelijk beschreven en uitgelegd. Zo mooi dit te mogen ontvangen! En dan die engelenboodschap! Ik ervaar het als een enorme bevestiging en voel me echt gezien en gedragen.... Ook dat stuk over thuiskomen enz... Tranen liepen over m'n wangen tijdens het lezen...Dank je wel spirits, dank je wel gidsen, dank je wel natuurwezens, dank je wel engelen en dank je wel lieve Marjan!" Olga

 

 
 

Waar kun je Beide Benen op de Grond vinden?

Onze Missie

Met Beide Benen op de Grond is een energievolle plek waar je kan verblijven – gecoacht en getraind wordt - totdat je energetisch opgeladen bent en klaar bent om ‘met beide benen op de grond zelfstandig verder te gaan’.

Contactinformatie

06-5513 5776

Juttestraat 5
7848 CJ Schoonoord 

Aanmelden nieuwsbrief